LEFA SERVIS

Prodej, servis a montáž nejenom stínící techniky
Dřevěná eurookna a dveře - zasklení

zpět

Správný výběr okenního dvojskla ovlivňuje:

  • výrazně snižuje náklady na vytápění
  • zajišťuje příjemné klima místností i v blízkosti oken
  • zabraňuje přehřívání místností
  • chrání Váš dům před nevítanými hosty
  • chrání děti před pořezáním při rozbití skla
  • redukuje hluk v domě a podstatně snižuje hlukový prostup z exteriéru

Izolační dvojskla tvoří dvě tabule plochého skla, jejichž vzdálenost je vymezována různě širokými meziskelními distančními profily. Ohýbaný kompozit plastu a nerezi, který tvoří distanční profil je naplněn vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par v meziskelní dutině. Podél celého obvodu spoje skla s distančním rámečkem je organický, trvale plastický tmel, působící proti pronikání vlhkosti a odolný proti UV záření. Tato konstrukce izolačních skel je odolná jak mechanickému namáhání jako je tlak, nárazy větru, vibrace, UV záření. Aby izolační sklo plnilo své funkce, kombinují se různé typy plochých skel, čímž lze zajistit požadované vlastnosti tepelně izolačních skel, protisluneční, zvukově izolační a bezpečnostní.

Zasklení dřevěných oken rozdělujeme na:

Standartní zasklení

U dvojskel je vnitřní tabule skla nahrazena sklem s nízkou hodnotou emisivity, tzn. že na povrch skla je nanesena vrstva oxidu kovu, odrážející energii zpět do místnosti a zabraňující tak jejímu úniku. Tím je dosaženo výrazného snížení hodnoty součinitele prostupu tepla "Ug" (W/m2K). Zlepšení této hodnoty lze docílit výměnou vzduchu v dutině dvojskla za plyn s nízkou tepelnou vodivostí (Argon). Průhlednost skla přitom zůstává plně zachována. Hodnota výkonnostního zasklení je Ug=1,1 W/m2K.

Zvukově izolační zasklení

Jako veličinu určující izolační schopnost prvku proti zvuku šířícímu se vzduchem používáme index vzduchové neprůzvučnosti Rw vyjadřovaný v dB. Standardní izolační dvojskla mají Rw = 31 dB, což je dostačující hodnota. Speciální protihluková zasklení mají rozdílnou tloušťku skleněných tabulí a rozšířenou vzduchovou mezeru. Rw = 38 dB.

Bezpečnostní zasklení

Bezpečnostní sklo znamená bezpečnost ve smyslu ochrany před pořezáním (sklo po rozbití zůstává na fólii) a jako ochrana před násilným vniknutím. Jedná se o dvě skla slepená s folií. Tloušťky fólií začínají již na 0,4 mm, přesto je vhodné použít alespoň 0,8 mm.

Bezpečnostní zasklení zahrnuje izolační skla v kombinaci se sklem tvrzeným, vrstveným nebo sklem s drátěnou vložkou. Tvrzené sklo je čtyřnásobně pevnější než běžné sklo stejné tloušťky proti zatížení větrem a tepelné námaze. Tvrzené sklo vzniká tak, že se sklo vyhřeje na teplotu blízkou měknutí a prudce se ochladí. V důsledku změny vnitřního napětí při destrukci skla vznikají malé neostré úlomky.
Skla vrstvená snižují riziko poranění osob, neboť úlomky skla zůstávají na plastové fólii; zvyšují bezpečnost (ochrana proti vloupání, tzn. rozbití nebo prostřelení). Přispívají ke ztlumení hluku.

Protisluneční zasklení

Výměnou vnější tabule skla sklem protislunečním se odbourávají nepříznivé vlivy nadměrného vstupu sluneční energie do místnosti. Protisluneční skla s absorpční charakteristikou probarvená ve hmotě absorbují vysoké množství sluneční energie. Barevný odstín skla je do velké míry ovlivněn jeho tloušťkou. Vysoká absorpce tepelné energie způsobuje vysoký rozdíl teploty skla a proto je třeba tato skla kalit z důvodu ochrany před tepelným šokem. Protisluneční skla s reflexní i absorpční charakteristikou mají nanesenou velmi tenkou vrstvu oxidu kovu. Orientace vrstvy oxidu kovu ovlivňuje hodnotu reflexe, množství absorbované sluneční energie a rovněž konečný barevný odstín skla.

Heat Mirror - zasklení pro náročné

Pro zákazníky, kteří chtějí využít špičky světového vývoje v oblasti tepelně technických vlastností zasklení výplní otvoru je určena technologie Heat Mirror.

Jednotka izolačního skla Interm Heat Mirror je v podstatě dvojsklo, uvnitř kterého je napnuta fólie Heat Mirror. Výsledkem je třívrstvý systém se dvěma nezávislými komorami, který svými vlastnostmi převyšuje trojsklo a zachovává si hmotnost dvojskla. Fólie Heat Mirror je nositelkou unikátních vlastností výsledného dvojskla - je průhledná pro viditelné světlo, ale odráží tepelné a ultrafialové záření. V kombinaci s nízkoemisivním sklem s pokovením a při použití plynů s nízkou tepelnou vodivostí dosahuje výjimečných hodnot koeficientu tepelné propustnosti k v rozmezí 0,5-0,7 Wm-2K-1 , což jsou hodnoty o 50-90% lepší ve srovnání s nejlepšími izolačními dvojskly klasickými. Izolační sklo Heat Mirror odráží tepelné záření zpět ke zdroji. Tento fakt v praxi znamená další pozoruhodnou schopnost- zabránit v létě přehřívání interiéru při zachování maximálního průchodu viditelného záření, není tedy nutné použití reflexního skla, které sice zabrání průchodu tepelné složky záření do interiéru, zároveň však ztmaví místnost omezením průchodu záření ve viditelné části spektra. Uvedené dvě vlastnosti skel Heat Mirror mají významný vliv na snížení nákladů na vytápění v zimě a na klimatizaci v létě. Index zvukové neprůzvučnosti izolační dvojskla s meziskelní fólií Heat Mirror poskytují zvýšení hlukového útlumu o 2dB oproti klasickému dvojsklu.

Schéma principu dvojskla s vloženou fólií HEAT MIRROR

zpět

 


Lenka Fabianková - LEFA SERVIS
Veleslavínská 278/47
162 00 Praha 6
tel./fax: +420 224 319 848
mobil: +420 775 914 918