LEFA SERVIS

Prodej, servis a montáž nejenom stínící techniky
Protisluneční okenní fólie

zpět

Protisluneční fólie fungují jako levná ochrana před horkem. Přijatelnou teplotu v místnosti zajistí protisluneční okenní fólie po většinu letních dnů i bez klimatizace. Protisluneční fólie slouží k ochraně interiéru před složkami spektra slunečního záření, zejména před složkou tepelnou a UV.
Protisluneční fólie nalepené na prosklených plochách omezují zejména v letních měsících průnik slunečního tepla do vnitřních prostorů a tím zabraňují jejich přehřívání (skleníkový efekt), na druhou stranu v zimě omezují únik tepla ven a snižují tak náklady na vytápění. Další významnou vlastností uvedených fólií je ochrana osob a vybavení interiérů před vlivy ultrafialového záření.
Protisluneční fólie lze instalovat zevnitř (interiérové) i z venku (exteriérové), jsou v provedení s vysokou reflexí světla (zrcadlové), s potlačenou reflexí světla (semireflexní) a nereflexní. Nejrozšířenější nereflexní fólie jsou většinou barvené polyestery a známe je jako autofólie. Protisluneční fólie jsou nabízeny v mnoha barevných odstínech.

PÉČE O OKENNÍ FÓLIE A DOPORUČENÍ

Po instalaci, po dobu vysychání lepící vrstvy, je nutné fólii chránit před vlhkem a vyvarovat se jakéhokoliv jednání směřujícího k odloupnutí fólie. Doba vysychání závisí na teplotě okolí a na typu fólie. Po vytvrzení vrstvy lepu lze fólii umývat doporučeným postupem, tj.: hrubé nečistoty po řádném zvlhčení vodou (příp. vodou s Jarem apod., nebo lihem) stáhnout gumovou stěrkou, k čištění a leštění používat papírové ubrousky, a tím se vyvarovat poškrábání fólie částicemi prachu. Nepoužívat čistící prostředky, které obsahují obrušovací látky. Nepoužívat organická rozpouštědla. Při čištění nelze používat ostré předměty. Na zajištěné plochy se nedoporučuje lepit žádné samolepky a jiným způsobem je vystavovat působení chemických vlivů.

zpět

 


Lenka Fabianková - LEFA SERVIS
Veleslavínská 278/47
162 00 Praha 6
tel./fax: +420 224 319 848
mobil: +420 775 914 918